ADMINISTRARE IMOBILE – ASOCIATII DE PROPRIETARI

Suntem o societate comercială specializata in administrare imobile, administrare blocuri, şi putem asigura, in functie de solicitarile dumneavoastra, pe baza unui contract de administrare imobile, managementul financiar si managementul de proprietate pentru Asociatii de Proprietari cu urmatoarele tipuri de activitati:

 

Servicii administrare blocuri

A. Servicii administrare financiară:

 • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul unui program informatic propriu;
 • gestionarea bunurilor materiale şi fondurilor banesti;
 • întocmirea listelor lunare de plată şi afişarea acestora la avizierul blocului;
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către asociatii proprietari a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de asociatii de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 si a sistemului propriu de penalizari aprobat de adunarea generală;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor specifice pentru asociatii de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • întocmirea şi depunerea, semestrial, a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector, conform Legii nr. 230/2007;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine asociatia de proprietari;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociatii de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile la asociatii de proprietari;
 • întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generala  asociatii proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

B.         Servicii administrare tehnică:

 • verificarea sau avizarea, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente mai multor imobile sau asociatii de proprietari;
 • procurarea mijloacelor materiale necesare întreţinerii şi reparaţiilor curente ale elementelor proprietăţii comune imobile; răspunderea asupra integrităţii acestora;
 • instiintarea comitetului executiv si luarea de masuri necesare pentru efectuarea la timp şi eficient de lucrari de intretinere si reparatii la imobil;
 • urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice autorizate sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spaţii sau elemente din proprietatea comuna imobile, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
 • supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere la imobile si participarea la receptia lor, consemnand finalizarea acestora; asigurarea efectuarii de plati corespunzătoare stadiului lucrarii dupa aprobarea acestora de catre comitetul executiv;
 • controlul indeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat de catre asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati si, in caz de incalcare a acestora, sesizarea comitetului executiv;
 • inspectarea proprietatii comune imobile in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor pentru asociatia de proprietari (scurgeri de apa etc.).
 • asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfasurării activitatilor prevazute in contractul de administrare imobile.

C.  Servicii de intretinere si mici reparaţii:

 • efectuarea de mici reparaţii la elementele proprietăţii comune imobile (înlocuire becuri, întrerupătoare, geamuri, elemente de închidere la uşi sau ferestre, etc), pentru care asociaţia va suporta doar costul pieselor şi materialelor folosite. Acest serviciu se referă doar la defecţiunile apărute după data semnării contractului, remedierea problemelor deja existente urmând să se facă de către Administrator, contra cost.
 • intervenţia, în cel mai scurt timp, pentru limitarea pagubelor în cazul avariilor la instalaţiile comune imobile ale condominiului;

Valoarea contractelor de administrare imobile sau administrare blocuri este stabilită în funcţie de mărimea şi complexitatea proprietăţii, precum şi de situaţia administrativă şi gospodărească la momentul respectiv.

Pentru mai multe detalii despre tarife va rugam sa vizitati pagina dedicata.

Pentru orice alte detalii vă rugăm sa ne contactaţi la adresa de e-mail: office@asociatiiproprietari.com, folosind formularul de contact de aici sau la numerele de telefon din partea dreaptă a paginii.

De asemenea,  societatea noastră vă poate pune la dispoziţie, direct sau prin parteneri o gamă largă de servicii de care este nevoie în cadrul oricăror imobile, fie blocuri, asociaţii de proprietari sau locuinţe individuale. Contactaţi-ne indiferent cu ce problemă vă confruntaţi în cadrul blocului dvs. Împreună putem găsi cea mai bună rezolvare!

Gama de servicii cuprinde dar, nu se rezumă doar la:

 • Hidroizolatii – hidroizolatii terase – hidroizolatii fatade – hidroizolatii fundatii / subsoluri – hidroizolatii acoperisuri – interior sau exterior;
 • Termoizolatii –  termoizolatii terase – termoizolatii fatade – termoizolatii subsoluri;
 • Instalatii – instalatii incalzire – instalatii sanitare – instalatii electrice;
 • Amenajari interioare –  zugraveli / vopsitorii – gresie/faianta;
 • Tinichigerie – tubulaturi ghena – cutii scrisori;
 • Constructii metalice;
 • Amenajari exterioare – curatenie –  spatii verzi;
 • Curatenie – curatenie scari de bloc – curatenie apartamente;
 • Asigurari – obligatorii – facultative;
 • Recuperari restante – recuperari restante – expertiza contabila;
 • Ascensoare;
 • Interfoane;
 • Tamplarie – PVC – Aluminiu – Lemn;
 • Alpinism utilitar;

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitaţi paginile dedicate sau să ne contactaţi prin formularul de contact sau apelând la telefoanele din partea dreaptă a paginii.

 

Servicii de administrare blocuri prin www.asociatiiproprietari.com.