Administrare imobile

Servicii administrare blocuri – servicii financiare:

 

 •  organizare contabilitate în partida simpla cu program informatic dedicat, propriu, specializat in administrare imobile – administrare blocuri;
 • gestionare bunurilor materiale si fondurilor banesti detinute de asociatia de proprietari;
 • întocmire liste lunare de intretinere si afisarea acestora la avizier, precum si online pe site-ul nostru;
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către asociatii de proprietari a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei; de asemenea, cotele de intretinere pot fi achitate prin transfer bancar direct in contul asociatiei, oferim tot suportul necesar pentru acest lucru.
 • calcularea si incasarea de penalizari pentru intarzierea la plata a cotelor de intretinere, conform Legii 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea de asociatii de proprietari, a Hotărârii de Guvern nr. 1588/19.11.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 şi a sistemului aprobat de adunarea generală;
 • intocmirea si pastrarea evidentelor contabile precum si a registrelor specifice pentru asociatii de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;
 • intocmirea si depunerea, semestrial, a situatiei elementelor de activ şi pasiv ale asociatiei la Primăria de sector, conform Legii nr. 230/2007; situatia elementelor de activ si pasiv este disponibila oricand, actualizata, pe siteul nostru si poate fi consultata fara alte formalitati;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine asociatia de proprietari;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la asigurările sociale pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • plata impozitului şi contribuţiilor datorate de asociatii de proprietari pentru remuneraţiile personalului angajat;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile la asociatii de proprietari;
 • întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.

 Administrare financiara pentru asociatii de proprietari prin www.asociatiiproprietari.com.