Administrare blocuri

Servicii administrare tehnica:

 

Serviciile de administrare tehnica sunt oferite suplimentar pentru asociatii de proprietari cu care este incheiat un contract de administrare imobile / blocuri.

Administrare blocuri – servicii tehnice

Pachetul de administrare tehnica cuprinde urmatoarele activitati:

  • verificare sau avizare, dacă este cazul, a indexului contoarelor de reţea aferente mai multor imobile sau asociatii de proprietari;
  • procurare de mijloace materiale necesare pentru intretinere şi mici reparatii curente la elementele proprietatii comune imobile;
  • instiintare comitet executiv asociatie de proprietari si luare de masuri necesare pentru efectuarea la timp si in conditii de eficienta a lucrarilor de intretinere si reparatii necesare la bloc / imobile;
  • urmarire a realizarii contractelor cu persoane fizice autorizate sau juridice pentru: reparatii, inchirierea unor spatii sau elemente din proprietatea comuna imobile, activitati sociale si alte tipuri de activitati;
  • supraveghere a executiei de lucrari de reparatii si de intretinere la imobile şi participarea la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora; asigurarea efectuării de plăţi corespunzătoare stadiului lucrarii la solicitarea comitetului executiv prin presedinte;
  • control al îndeplinirii obligatiilor contractuale ale personalului angajat la imobile de asociatiile de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitaţi si, în caz de nerespectare a acestora, sesizarea comitetului executiv pentru luarea masurilor care se impun;
  • inspectarea proprietatii comune imobile in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresteri nejustificate ale cheltuielilor din asociatia de proprietari bloc (scurgeri de apă etc.).
  • asigurarea consumabilelor de birotica necesare desfasurarii activitatilor prevazute în contractul de administrare imobile.

[si-contact-form form=’1′]

 

Servicii tehnice de administrare blocuri pentru asociatii de proprietari prin www.asociatiiproprietari.com.